Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atvirame ir bendraujančiame Šeduvos lopšelyje-darželyje – metodinė diena

Lapkričio 8 d. Šeduvos lopšelyje-darželyje vyko ilgalaikės kvalifikacijos programos „Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste“ III modulis – Šiaulių apskrities metodinė diena „Kiekvieno vaiko sėkmės link“. Į renginį atvykusius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus bei vadovus iš Radviliškio, Pakruojo, Kuršėnų ir  Šiaulių švietimo įstaigų pasveikino ugdytiniai, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Judita Steponavičienė. Programos vadovė Šeduvos lopšelio-darželio direktorė Daiva Staškūnienė kartu su darželio mokytojais metodinės dienos dalyviams pristatė atnaujintas vidaus edukacines erdves, aptarė ugdymo formas, galimybes jose veikti, bei dalijosi patirtimi, kaip sekasi diegti atnaujintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Atpažindami emocijas, gebėdami susikalbėti, bendraudami su kolegomis, dalydamiesi vieni su kitais galime augti ir auginti kitus. Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Digimienė atvykusias pedagoges pakvietė į  aktyvią inovatyvią muzikinę veiklą „Muzikuokime kitaip“. Atviras veiklas vedė Snieguolė Baltrėnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė (su ikimokyklinio amžiaus grupe „Liūtukai“ STEAM veikla „Ežiukas“), Mileta Dočkienė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (su ikimokyklinio amžiaus grupe „Bitutės“ veikla „Ruduo skaičių šalyje“), Roma Skestenienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė (su priešmokyklinio amžiaus grupe „Boružiukai“ veikla „LEGO konstruktorių ir STEAM veiklos žaismė“); Jūratė Venslovienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė (su priešmokyklinio amžiaus grupe „Paukšteliai“ veikla „Eksperimentų laboratorija“).

Gerąja  patirtimi pasidalijo ir pranešimus skaitė Auksė Čiūrienė, logopedė, spec. pedagogė („Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus“),  Roma Skestenienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė („eTwinning projektas „Matematika visur“), Mileta Dočkienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja („Inovatyvių ugdymo metodų taikymas vaikų ugdymosi sėkmei“), Sonata Keturakienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė (projektas „Žemės menas“), Snieguolė Baltrėnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė („Inovatyviai su STEAM“ bei  „Matematiniai žaidimai ikimokykliniame amžiuje“), Tatjana Vedeckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, ir  Lidija Listauskytė,  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja („Rudens spalvos“), Audronė Sukackienė,  ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja („Pojūčių lavinimas ankstyvajame amžiuje“), Vilma Kleinienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė („Tyrinėju, kuriu, mokausi“), Jūratė Venslovienė,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė („STEAM taikymas priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklose“), Evelina Janeliūnaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja („Gamtos akimirkų mozaika fotografijoje“).

Gerosios patirties renginio metu vyko gausi metodinių priemonių paroda.

Dėkojame Šeduvos lopšelio-darželio pedagogams už lyderystę bei pasidalijimą gerąja patirtimi, o Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriui – už bendrystę ir pagalbą organizuojant metodinę dieną.

Daugiau nuotraukų čia: https://shorturl.at/adjoK

Šeduvos lopšelio-darželio informacija ir nuotraukos

Skip to content