Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Asmens duomenų apsauga

Jūsų teisės asmens
duomenų apsaugos srityje

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro asmens duomenų apsaugos pareigūne paskirta:

Rolanda Jakavičiūtė, administracijos sekretorė
Telefonas: (8 422) 61 114
El. paštas: centras@radviliskiopc.lt
Adresas: Radvilų g. 17, Radviliškis 82177

Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Daugiau informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite rasti nacionalinėje asmens duomenų priežiūros institucijoje:

https://www.ada.lt/

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Skip to content