Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Planavimo dokumentai

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo nr. VIII-822 pakeitimo Įstatymas application pdf logo word2007
Dėl teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo application pdf logo word2007
Įsakymas dėl mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo application pdf logo word2007
Nutarimas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programos patvirtinimo application pdf logo word2007

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content