Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Veiklos sritys

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

  • Rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimosi ir mokymosi visą gyvenimą programas rajono bendruomenei;
  • Koordinuoti rajono mokytojų metodinę veiklą;
  • Rengti ir įgyvendinti lokalinius, respublikinius ir tarptautinius švietimo projektus;
  • Organizuoti rajoninius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius mokiniams: turnyrus, varžybas, konkursus,
  • parodas, paskaitas, olimpiadas, sveikatingumo ir kitas šventes, analizuoti jų rezultatus;
  • Koordinuoti ir vykdyti rajono mokinių profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą;

Pedagoginė psichologinė tarnyba
Dienos užimtumo skyrius
Sporto skyrius
Buhalterinės apskaitos ir planavimo skyrius
Transporto ir ūkio veiklos skyrius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content