Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Apie tarnybą

Tarnybos paskirtis – įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, teikti rekomendacijas ugdymui, skirti švietimo pagalbą ir (arba) ugdymo pritaikymą, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), atskirais atvejais (kai savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje, ir teikti ekspertinę bei informacinę pagalbą.

 

Tarnyboje dirbantys specialistai:

TARNYBOS VEDĖJAS –  VIRGINIJUS KABLYS  (Pareigybė).

PSICHOLOGĖ –  VALENTINA ANANEVA (Pareigybė)

PSICHOLOGĖ –  ENRIKA MARGIENĖ (Pareigybė)

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ – LINA ŽIČKIENĖ (Pareigybė)

LOGOPEDĖ – RIMA DAMBRAUSKIENĖ (Pareigybė)

LOGOPEDĖ – GIEDRĖ DAINAUSKIENĖ (Pareigybė)

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ –  MIRETA BANAITIENĖ (Pareigybė)

GYDYTOJA VAIKŲ NEUROLOGĖ – ALDONA MICKEVIČIENĖ (Pareigybė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content