Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Apie tarnybą
Tarnybos paskirtis – nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams) bei ją koordinuoti.

 

Šiuo metu tarnyboje dirba specialistai:
TARNYBOS VEDĖJAS VIRGINIJUS KABLYS
Užtikrina kokybišką konsultacinės pagalbos teikimą, prevencinių programų vykdymą ir tarnybos veiklos funkcionavimą.

 

Funkcijos:
Koordinuoja tarnybos specialistų darbo laiką nustatant mokinių (vaikų) SUP įvertinimą bei gautiems duomenims apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengimą;
Prevencinėms programoms vykdyti;
Konsultacinei pagalbai teikti;
Profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms funkcijoms centre atlikti.

 

PSICHOLOGĖ ENRIKA MARGIENĖ

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ LINA ŽIČKIENĖ

LOGOPEDĖ RIMA DAMBRAUSKIENĖ

GYDYTOJA VAIKŲ NEUROLOGĖ ALDONA MICKEVIČIENĖ

PSICHOLOGĖ VALENTINA ANANEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content