Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DUS Teisės aktai

Dokumentai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS application pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS application pdf
ĮSAKYMAS DĖL REIKALAVIMŲ NESTACIONARIOMS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS PATVIRTINIMO application pdf
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS,(TARYBOS 2020-09-10D.  SPRENDIMAS Nr.T-340)
application pdf
SPRENDIMAS DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO logo word2007
Skip to content