Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Mokytojų akademija“ – naujos sąlygos mokytojų kolegialiam mokymuisi

Kiekvienais metais Radviliškio rajono pedagogų dėmesio sulaukia ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojų akademija“ (toliau – MA). Šios programos tikslas – sukurti palankias sąlygas mokytojų kolegialiam mokymuisi, dalijimuisi patirtimi, gerosiomis praktikomis ir sėkmės istorijomis. Programoje „Mokytojų akademija“ iki šiol pedagogai kolegialiai mokėsi dviejose grupėse: ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių pedagogų grupėje ir įvairių dalykų mokytojų grupėje. Ateiti į MA pedagogus paskatino geri kolegų, kurie jau išklausė programą, atsiliepimai, noras išbandyti kažką naujo, siekis sužinoti apie kolegų taikomus metodus.

Vieną kartą per mėnesį visus mokslo metus pedagogai susirinkdavo pasidalinti gerąja patirtimi. Užsiėmimų trukmė ir dažnumas daugumą pedagogų tenkino, taip pat kaip ir veiklos organizavimas – šilti susitikimai su mokytojais, įdomūs užsiėmimai, geros emocijos. MA dalyvių žodžiais tariant, susitikimai būdavo labai laukiami, nes juose visuomet vyravo teigiama atmosfera, o iš jų dalyviai grįždavo pilni naujovių ir emocijų, kurios tiesiog „užkraudavo“ tolimesniam darbui.

Susitikimuose siekta tik pademonstruoti savo naudojamus pamokos organizavimo būdus, bet ir pasisemti naujų idėjų, padiskutuoti apie sunkumus ir džiaugsmus darbe, sužinoti, išmokti kažką naujo, nebandyto, nematyto. „Aš Mokytojų akademijoje išmokau taikyti įvairius mokymosi metodus, naudotis IT programėlėmis, sužinojau daug naudingos informacijos apie pamokų vedimą, patyriau labai daug gerų emocijų, suradau naujų draugų, prisiminiau pamirštus metodus, sutikau puikių žmonių“, – sako MA dalyvė, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Aistė Potapovienė. Net Covid-19 virusas ir karantinas neužgniaužė pedagogų noro rinktis į užsiėmimus, atvirkščiai – mokytojai noriai keitėsi idėjomis virtualioje aplinkoje nuotoliniu būdu, dalinosi patirtimi apie tai, kaip jiems sekėsi dirbti su skirtingomis nuotoliniam mokymuisi skirtomis platformomis.

Šiemet dalyviai susitikimuose-pamokose susipažino su labai skirtingais metodais: socialinės dramos, perkeliamumo, grupių formavimo pagal skiemenis, „Liežuvio kalendorius“, klausimų-atsakymų metodas „Šaudyklė“, animaciniai filmai, filmo ir kito kūrinio bendrų detalių, minties paieška, analizė ir daugelis kitų metodų. MA dėmesio centre – refleksija. Kiekvieno susitikimo metu buvo reflektuojama apie tai, kaip sekėsi naujus metodus taikyti pamokose ar užsiėmimuose.

Dalyvavimas programoje suteikė pedagogams daugiau pasitikėjimo savimi. Nors į MA susirenka skirtingų dalykų mokytojai, bet visada galima rasti kažką, ką galima pritaikyti, adaptuoti savo veikloje – ieškoma įdomesnių sprendimo būdų. Atsirado motyvacija eiti pirmyn – nebijoti nukrypti į kūrybišką pusę, nebijoti bandyti ar klysti. Kaip sako programos dalyvė, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos pradinių klasių mokytoja Milda Visockienė: „Aš Mokytojų akademijoje išmokau būti drąsesnė, sužinojau naujų metodų, patyriau daug gerų emocijų, suradau bendraminčių, sutikau naujų žmonių“. Jai antrina Radviliškio r. Palonų daugiafunkcio centro ikimokyklinės grupės auklėtoja Gražina Tamulionienė: „Mokytojų akademija – tai vieta, kurioje sutikau, pažinau rajono pedagogus, išmokau ir panaudojau jų gerąsias patirtis mokant, ugdant auklėtinius. Atradau save ir suvokiau, kad mano pasirinktas kelias yra teisingas“.

Programos pabaigoje dalyviai rinkosi į metodinę dviejų dienų stovyklą. Joje susisteminama visų užsiėmimų metu išbandyta mokymo(si) medžiaga. Šiemet stovykla vyko Radviliškio r. Šaukoto seniūnijoje, sodyboje prie Gomertos ežero. Dalyvių laukė grupinės veiklos, kurių metu pedagogai ne tik artimiau susipažino tarpusavyje, bet ir mokėsi, kaip tinkamai planuoti veiklas, pagilino savo žinias apie neformalųjį švietimą. Svarbiausia – pedagogai vieni kitus užkrėtė gera nuotaika. Atliekant užduotis, visi spinduliavo teigiamas emocijas ir visiems tapo aišku, kad visa ko pagrindas yra žmogiškasis ryšys, neformalūs pokalbiai, neretai – humoras, kai visi aplink jaučiasi laisvai ir nevaržomai.

MA dalyvių vestose pamokose, dirbant grupėse teko prisiminti mokykloje įgytas žinias. Teko klausytis ne tik teorijos, bet ir kai ką išbandyti praktiškai – dalyviai prie laužo kepė skautišką duonelę. Net ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams skirti ugdymo metodai pasirodo gali būti sėkmingai taikomi mokykloje. Stovykla iš dalies buvo finansuojama Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

Susitikimai, laikas kartu, mokymasis, pasikeitimas žiniomis ir informacija ir, svarbiausia, draugiškas tarpusavio santykis ir ryšys jau tapo MA vizitine kortele. Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ir toliau kvies mokytojus jungtis bendroms veikloms, dalintis patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti.

#KolegosKeičiasiIdėjomis

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus informacija

Skip to content