Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Užsienio kalbų lygio testavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 patvirtintos Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymą ir taikomos, kai asmuo priimamas:

į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu;

į pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas;

taip pat valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui atveju.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokėjimas tikrinamas Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose kalbų centruose arba kitose įstaigose, turinčiose teisę naudoti Taisyklių prieduose nustatytus tarptautinius užsienio kalbų egzaminus ir/ar tarptautinius užsienio kalbų lygio nustatymo testus.

Anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokėjimo patikrinimai Valstybės tarnybos departamente ir akredituotuose centruose yra lygiaverčiai.

Užsienio kalbų testas susideda iš dviejų dalių: užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testo (testo raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo (patikrinimo žodžiu).

Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS yra įsigijęs teisę naudotis Cambridge English Placement Test (testo raštu dalis) bei turi kvalifikuotą specialistą kalbėjimo gebėjimų tikrinimui (testo žodžiu dalis). SJNUS pateikė prašymą Valstybės tarnybos departamentui ir yra įtrauktas į akredituotuose centrų, turinčių teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą, sąrašą.

Testo (raštu + žodžiu) kaina 20 EUR

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ANGLŲ KALBOS TIKRINIMO

TESTAS

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo pavadinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis

Egzamino / testo data ir laikas

Egzamino / testo vieta

(miestas, adresas)

Trukmė

Kaina

Kontaktai registracijai

(kontaktinis asmuo, telefonas, el. paštas)

Cambridge English Placement Test (Online)

A1 – C2

Pagal susitarimą

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

(Dariaus ir Girėno 27, Radviliškis)

45 min.

20€

Laima Jolanta Baltrėtienė

el. paštas info@radviliskiopc.lt

Tel. 8 616 15 533

Skip to content