Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Radviliškio rajono ,,Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos stažuotė Klaipėdoje ir Tauragės rajone

2021 metų birželio 22-23 dienomis grupė Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovų bei pavaduotojų ugdymui, kurie dalyvavo projekto ,,Lyderių laikas 3“ ( Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) kūrybinės komandos veikloje, buvo išvykę į dviejų dienų stažuotę Klaipėdoje ir Tauragėje bei jos rajone. Kadangi Radviliškio rajono ,,Lyderių laiko 3“ projekto tema ,,Patirtinis       mokymas(-is) – ugdymo(si) patrauklumui,“ išvykoje semtasi patirties, kokios lankytų rajonų mokyklose vykdomos patirtinio mokymo(si) veiklos paverčia ugdymo procesą įdomiu ir prasmingu mokiniui.

Pirmąją dieną Klaipėdoje išklausėme Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos direktorės Rasos Mašurinienės pranešimą apie patirtinio mokymosi patirtis ir praktinį įgyvendinimą jos vadovaujamoje gimnazijoje. Vėliau savo labai įdomią patirtinio mokymosi patirtį, vykdant patirtinio mokymosi programas, į jų pasirinkimą įtraukiant mokinius ir jų tėvus, pristatė Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Bardauskienė. Turėjome galimybę pasiklausyti Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenės pristatymą apie patirtinio mokymosi projektų įvairovę, taikant patyriminį mokymąsi, bei jų integraciją į nepamokines dienas mokslo metų pabaigoje. Didžiausio dėmesio susilaukė praktinis užsiėmimas – pranešimas, kurį vedė Klaipėdos kultūrų centro edukatorė, kūrybos agentė Inga Norkūnienė su savo augintiniu Kuršiu. Edukatorė pademonstravo šuns metodo taikymo pamokose galimybes, skirtas stiprinti moksleivių bendradarbiavimo, ugdyti komandinio darbo, komunikavimo įgūdžius, gerinant motyvaciją ir įsitraukimą. Apie Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklą, mokytojų motyvaciją siekti kokybinio ugdymo ,,Kartu mes galime daugiau“ papasakojo centro direktorė Raimonda Stirbienė, kuri labai svetingai sutiko delegaciją ir aprodė įspūdingas kultūros centro erdves.

Antrąją dieną svečiavomės Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, kur IT panaudojimo grįžtamajam ryšiui galimybėmis dalinosi  Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės Danutė Kiliokaitienė ir Aida Melnikaitienė. Jos pademonstravo keletą IT programėlių, kurių pagalba įmanoma gauti greitą grįžtamąjį ryšį ir jį panaudoti pamokos tobulinimui. Vėliau ,,Lyderių laiko 3“ projekto ,,Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ įgyvendinimo patirtimi Tauragėje pasidalino Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos vadovė Jūratė Lazdauskienė. Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Beitienė pasidalino ugdymo(si) sėkmėmis, integravimo galimybėmis pamokose ir popamokinėje veikloje, pamokų ,,45+45“ vedimo praktika.

 Pakeliui į namus aplankėme Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją, kur galėjome pasigrožėti ne tik mokyklos kiemo erdvėmis, bet ir išgirsti biologijos ir chemijos mokytojos Ritos Čepauskienės bei geografijos mokytojos Loretos Stulgienės pasakojimą apie patirtinio gamtamokslinio ugdymo galimybes, skatinant mokinių saviugdą. Stažuotės dalyvius labai sudomino kūrybiškos aplinkos panaudojimo galimybės patirtiniam mokymuisi.

,,Lyderių laikas 3“ projektas Radviliškio rajono įstaigose jau baigėsi, tačiau Radviliškio rajono įstaigų bendruomenės ir toliau udymo procese taikys patyriminį mokymąsi, idėjas parsivežtas iš stažuotės Klaipėdoje ir Tauragėje, tobulins patirtinio mokymo(-si) metodų taikymą ir stengsis ugdymo(-si) procesą paversti įtraukiančiu bei patraukliu mokiniui.

Sigita Šegždienė, Radviliškio rajono ,,Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos narė

Skip to content