Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Erasmus“ akreditacija – galimybė augti, mokytis ir mokyti kitus

Nuo 2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Šiuo laikotarpiu siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė suteikiama bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius pateikė paraišką įrodančią, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją ir pasirengusi diegti Europos šalių patirtį suaugusiųjų švietimo srityje. Įvertinus paraišką, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrui, vienai iš šešių suaugusiųjų švietimo organizacijų, suteikta Erasmus+ akreditacija iki 2027 m.

Pasinaudojant proga kartu su partneriais, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo ir Joniškio rajono švietimo centrais, buvo pateikta paraiška „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities dotacijai gauti, kuri suteiktų galimybę dalyvauti įvairiuose užsienio kursuose, siekiant stiprinti darbuotojų andragogines kompetencijas.

Šių metų rugpjūčio 24 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau – Centras) ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė 2021 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo srities 1 pagrindinio veiksmo (KA1) dotacijos sutartį, pagal kurią skiriama 29 580,00 Eur dotacija. Šio projekto įgyvendinimo metu (2021–2022 m.) numatyta dalyvauti įvairiuose užsienio kursuose, kuriuose mobilumų dalyviai mokysis inovatyvių mokymų metodų, siekiant efektyvesnio tarpkultūrinio skirtingų kartų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą. Mokymų ir kursų pabaigoje numatoma parengti kvalifikacijos tobulinimo programą andragogams ir tęsti inovatyvių mokymų metodų sklaidą.

Skip to content