Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Naujienos

Vasarą pradėk aktyviai

Radviliškio „Jaunimo Erdvė“ svariai prisidėjo prie miesto ir rajono vaikų bei jaunimo užimtumo ir veiklos kokybės gerinimo. Radviliškio rajono savivaldybės administracijai buvo pateikta Vaikų vasaros poilsio programa „Vasarą pradėk aktyviai!”, paremta sveika gyvensena ir fiziniu aktyvumu.

Dieninėje vasaros stovykloje, vykusioje birželio 10-21dienomis,  nemokamai dalyvavo 22 jaunuoliai. Veiklų jiems tikrai netrūko: grupės formavimo užsiėmimai, sambūrio „Buruliatorius“ organizavimas ir jo metu susuktas nuotaikingas filmukas, stalo teniso turnyras, tinklinis, krepšinis, išvyka dviračiais, dažasvydis, estafetės ir orientacinės varžybos, kovinės savigynos elementai, išvyka į Raudondvario žirgyną, susitikimas su V. Radzišauskiene, ekspedicijos į Sibirą dalyve. Jaunimas įgijo teorinių žinių apie sveikatą ir mitybą bei teisingus mankštos reikalavimus ir principus. Stovyklos uždarymo dieną “Jaunimo Erdvę” aplankė ir malonią staigmeną pateikė Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, pasakęs daug gražių žodžių ir linkėjimų bei jaunimui padovanojęs net 10 žaismingų sėdmaišių. Tarybos narys, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro direktorius Jonas Pravilonis pasidžiaugė, kad jaunimas 2 savaites savo energiją buvo nukreipęs tinkama linkme ir, kad stovyklos dalyviams patiko jo įteikta dovana – apsilankymas žirgyne bei jodinėjimas nuostabiais gyvūnais. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė apibendrino vasaros stovyklos veiklas ir pabrėžė, jog yra ir galimybių, ir įgūdžių jaunimo užimtumui skatinti bei gerinti. Stovyklos dalyviai ir svečiai, vaišindamiesi arbata ir skanėstais, maloniai aptarinėjo nuveiktus darbus.

Už veiklų įvairiapusiškumą, naudingumą „Jaunimo Erdvė” nori padėkoti visiems prisidėjusiems: Radviliškio visuomenės sveikatos biuro specialistei Skaidrei Armonienei už informatyvią sveikatingumo paskaitą, V. Radzišauskienei už įdomų filmą ir pasakojimą apie Sibire patirtus įspūdžius, Lietuvos Šaulių sąjungos Radviliškio Šaulių 1-ajai kuopai už surengtas estafetes ir orientacines varžybas, „Rytų kovotojo“ vadovui E. Mončiauskui už puikią fizinio aktyvumo ir kovinės savigynos teorijos ir praktikos sintezę. Stovyklos dalyviai ypatingą padėką išreiškė Radviliškio rajono savivaldybės merui D. Braziui ir rajono savivaldybės administracijai bei Tarybos nariui, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro direktoriui J. Praviloniui ir, žinoma, Ritai Vaigauskienei, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo skyriaus vedėjai, už reikšmingą indėlį ir pagalbą, kuriant kokybišką vasaros stovyklą.       

Pateiktose anketose dalyviai stovyklą įvertino teigiamai ir jau laukia kitų galimybių dalyvauti „Jaunimo Erdvės “ siūlomose veiklose.

Projektas „Healthy European Citizen: mind and body“ („Sveikas Europietis: protu ir kūnu“)

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius įgyvendina finansuojamą viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ programos „Veiklus jaunimas“ projektą „Healthy European Citizen: mind and body“ („Sveikas Europietis: protu ir kūnu“, LT-11-E65-2012-R3).

Programa „Veiklus jaunimas“ – tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 – 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje gali dalyvauti jaunimas iš ES kaimyninių šalių partnerių bei kitų valstybių. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Projekto idėja kilo įgyvendinant kitus vietinės ir tarptautinės reikšmės projektus su mūsų rajono jaunimo grupėmis. Ankstesnių projektų dalyviai nusprendė, kad būtų įdomu sužinoti savo bendraamžių nuomonę ir požiūrį į dabartines pasaulio problemas, kokių idėjų jiems kyla toms problemoms mažinti; kaip jie galėtų individualiai ar grupėmis imtis veiksmų, ką būtų galima padaryti ir kaip turėtų elgtis jauni žmonės, kad jie galėtų sakyti „Aš esu sveikas Europietis: protu ir kūnu“.

Svarbiausia idėja – skatinti projekto dalyvius diskutuoti apie jaunimo įpročius, mokytis laikytis sveikos gyvensenos.

2013 m. gegužės 5-12 dienomis vyko tarptautiniai jaunimo mainai, kuriuose dalyvavo jaunimas ir jų vadovai iš Kroatijos, Rumunijos, Suomijos, Portugalijos ir Lietuvos. Jaunimo susitikimas vyko Tytuvėnuose (Kelmės rajonas).

Susitikimų metu buvo siekiama ugdyti teigiamą požiūrį į pilietiškumą, į aktyvią bei savanorišką Europos visuomenę, kuri yra atsakinga už savo veiksmus pasaulyje. Jauni žmonės mokėsi gyventi sveikai, rūpintis aplinka, būti pilietiškais ir demokratiškais, mąstančiais apie dabartinės gimtosios vietos, valstybės, pasaulio problemas. Projekto dalyviai daugiau sužinojo apie vieni kitų interesus, išreiškė savo požiūrį į pasaulio aktualijas ir aptarė demokratijos ir aplinkosaugos klausimus pasaulyje. Jaunimas diskutavo, kaip veikia žiniasklaida formuojant visuomenės požiūrį.

Projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į visas veiklas: mankštą, jogos užsiėmimus, jėgos bei aktyviuosius žaidimus, vakarojimus prie laužo, diskusijas apie sveiką visuomenę ir jaunimo socialinį gyvenimą bei apie besikeičiančią Europą ir ruošimąsi aktyviai paminėti Europos dieną.

Vykusiame Europos dienos paminėjime dalyvavo ir atvykusį jaunimą bei jų vadovus sveikino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius V. Jakavičius bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja R. Vaigauskienė.

Projekto dalyviai veiklas tęsė ir vakarais pristatydami kiekvienos šalies tradicinį maistą, liaudišką muziką, šokius, įvairias tradicijas ir papročius.

Lankydamiesi Burbiškių parke, Kryžių kalne, Šiauliuose bei Tytuvėnuose susipažino su lietuvių kultūra bei architektūra. Veiklos ugdė jaunimo toleranciją kitoms kultūroms, skatino jaunimo aktyvumą, didino jų laisvalaikio užimtumą, orientavo į sveiką gyvenimo būdą.

Projekto trukmė: 2013-03-01 – 2013-06-01

Susitikimo trukmė: 2013-05-05 – 2013-05-12

Projektui skirta suma: 62067,54 Lt

Projekte dalyvauja: jaunimas iš Kroatijos, Rumunijos, Portugalijos, Suomijos, Lietuvos

Projekto tikslas: skatinti jaunus žmones tapti sąmoningais piliečiais: mąstančiais apie dabartines gimtosios vietos, valstybės, pasaulio problemas bei sveikos gyvensenos įtaką gyvenimo kokybei

Projekto tikslinė grupė: 40 jaunų žmonių.

viesin1

„Jaunimo erdvės“ plečia veiklas

viesin1

Spalio 8 d. įvyko modernizuoto Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ atidarymo šventė, o spalio 15 d. „Jaunimo erdvės“ savo duris atvėrė Šeduvos jaunimui.

2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kurio tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas ir rekomendacijas 2013 m. įkurtos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“, kurių paskirtis užtikrinti jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. Tam, kad „Jaunimo erdvė“ būtų patraukli jaunimui 2014 m. parengtas projektas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ ir pateiktas vertinimui. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai pasirašė sutartį dėl projekto įgyvendinimo. Šiuo metu įgyvendinta didžioji dalis projekto veiklų. Atlikti patalpų vidaus remonto darbai Radviliškyje ir Šeduvoje, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

ERDV ATID00001 ERDV ATID00002 ERDV ATID00003

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvių“ atidarymo šventėse dalyvavo gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Šeduvos seniūnas J. Pranys, socialiniai partneriai ir jaunimas. Modernizuotas „Jaunimo erdves“ Radviliškyje ir naujai atidarytas Šeduvoje apžiūrėti atvyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, kuris pasidžiaugė projekto rezultatais ir jaunimo iniciatyva, organizuojant „Jaunimo erdvių“ atidarymo renginius. Po oficialių sveikinimų renginius vainikavo koncertai „3 SUN-C“ ir „Sakuros“.

Projektui „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ 201,2 tūkst. Eurų parama skirta iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir 22,3 tūkst. Eurų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė.

ERDV ATID00004 ERDV ATID00005 ERDV ATID00007 

Rajono Jaunųjų vertėjų konkursas skirtas Europos kalbų dienai

2015 m. rugsėjo 21 d. Lizdeikos gimnazijoje vyko rajono Jaunųjų vertėjų konkursas skirtas Europos kalbų dienai.

Į Radviliškio rajono 7-8 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 13 dalyvių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Vida Trinkaitė 8 kl. Jurgita Mašnickienė Vyr. mokytojas I
2 V.Kudirkos pagrindinė mokykla Laima Banytė 8 kl. Rita Jasmontienė Vyr. mokytojas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Greta Semionovaitė 8 kl. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 17 vertėjų. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Vaiva Pakštaitė 1 g. Giedra Urbonienė Mokyt. metodininkas I
2 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 1 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas II
3 Grinkiškio J.Poderio gimnazija Gabrielė Zinytė 2 g. Daiva Listauskienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę buvo užsiregistravę 12 mokinių. Nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Lorena Masliankaitė 3 g. Skirmantė Petraitienė Mokyt. ekspertas I
2 Lizdeikos gimnazija Dovilė Banaitytė 4 g. Žana Bareikienė Mokyt. metodininkas II
3 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Arūnė Kanovaitė 4 g. Stasė Mažučiūnienė Mokyt. metodininkas III

Į Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso anglų k. vertimų grupę (antroji užsienio kalba) užsiregistravo tik 4 dalyviai ir nugalėtoja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Inga Cimnickaitė 2 g. Živilė Mančiauskienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 7-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (pirmoji užsienio kalba) dalyvavo 6 dalyviai. Konkurso nugalėtoja:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Sidabravo gimnazija Aistė Lisauskaitė 4 g. Stasė Janušienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso prancūzų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 7 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Monika Urbonavičiūtė 2 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I
2 Lizdeikos gimnazija Rūta Šaulianskaitė 3 g. Loreta Brobaitienė Mokyt. metodininkas I

Radviliškio rajono 9-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso vokiečių k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo trys vertėjai. Geriausia vertėja tapo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Vaižganto gimnazija Tautvilė Smalinskaitė 4 g. Ramunė Mackevičienė Mokytojas I

Radviliškio rajono 9-10 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) varžėsi 10 dalyvių ir šauniausiai pasirodė:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Pašušvio pagrindinė mokykla Paulina Krasauskaitė 10 kl. Indrė Ginkevičienė Mokytojas I
2 Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Akvilė Rašytė 2 g. Aurelija Žilinskienė Vyr. mokytojas II
3 Lizdeikos gimnazija Andrėjus Astafejevas 1 g. Janina Demčenko Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11-12 kl. mokinių Jaunųjų vertėjų konkurso rusų k. vertimų grupėje (antroji užsienio kalba) dalyvavo 9 vertėjai, o nugalėjo:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1 Lizdeikos gimnazija Viktorija Vedernikova 4 g. Vincas Marcišauskas Vyr. mokytojas I
2 Baisogalos gimnazija Tomas Grigas 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas II
3 Baisogalos gimnazija Robertas Petraitis 3 g. Tatjana Jonaitienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus! 

TAU išvyka į Tirkšlius

2015 metų rugsėjo 5 d. Mažeikių rajono Tirkšlių miestelio pramogų aikštėje įvyko Lietuvos regionų šventė „Visų mūsų namai – Lietuva,“ skirta etnografinių regionų metams.

Šventės organizatorės, Mažeikių Trečiojo amžiaus universiteto rektorės Onos Venclovienės, kvietimu į renginį atvažiavo Radviliškio, Rietavo, Raseinių, Telšių, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus Medardo Čobuto asociacijos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.

Radviliškiečių senjorai, 49 žmonių grupė, vadovaujama naujai išrinktos Radviliškio r. TAU vadovės Nijolės Nėjienės, vyko kupini geros nuotaikos bei subrandintų idėjų populiarinančių mūsų rajoną. Delegacijai atstovaujantys senjorai, pasipuošę savo regiono tautiniais rūbais, buvo paruošę meninę programą. Ją rodė nuostabiai gražioje Tirkšlių miestelio parko arenoje. Puikūs, išlakūs parko pušynai, minkšta miško paklotė, skoningai, patogiai įrengta estrada, poilsio kampeliai – visa tai džiugino susirinkusiuosius.

Šiaulių universiteto ansamblis „Vaiguva“ pakvietė į vakaruškas, kurios vainikavo šventės pabaigą.


Apie pilietiškumą kitaip

2015 m. rugsėjo 21 d. vyko Radviliškio rajono 10 (2 g.) klasių mokinių knygos skirtukų , skrajučių, bloknotų kūrimo konkursas skirtas pilietiškumui ugdyti. Darbus buvo galima pristatyti iki šių metų rugsėjo 18 d. į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro SJNU skyrių arba siųsti el. paštu. Dalyvavo 10 Lizdeikos gimnazijos mokinių ir 1 Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos gimnazistė.

Nugalėtojai pasiskirstė sekančiai:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Karolina Titaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas I
2. Akvilė Rašytė 2 g. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija Zita Jarašiūnienė Vyr. mokytojas II
3. Eglė Jurgaitytė 2 g. Lizdeikos gimnazija Jolanta Kvedarienė Mokytojas metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

Skip to content