Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Naujienos

Smagi žinia iš festivalio-konkurso „Dainuoju pavasarį“

2016 metų balandžio 14 dieną Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos pagrindinių mokyklų mokinių dainos festivalis-konkursas „Dainuoju pavasarį“, kurį organizavo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Radviliškio rajono Alksnupių pagrindinės mokyklos iniciatyva.

Festivalyje-konkurse dalyvavo atlikėjai iš Šiaulių, Jurbarko, Raseinių Panevėžio, Kauno, Radviliškio rajonų – 21 kolektyvas. Stebint ir vertinant keturių asmenų komisijai, tarp kurių buvo žymūs operos ir estrados atlikėjai, dalyviai turėjo atlikti po du pasirinktus kūrinius.  

Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinėje mokykloje visus dalyvius šiltai sutiko ir priėmė. Kiekvienas vaikas buvo pastebėtas ir apdovanotas. Mokiniams buvo parodytas Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos lėlių teatro spektaklis „Pelėdžiukas“. Visi kartu džiaugėsi gražia švente.

viesin1

Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!

viesin1
Projekto „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ (EEE-LT05-SADM-01-K-01-34) finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ tarpžinybinio bendradarbiavimo renginys

„Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“

 

2016 m. kovo 17 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvė“ sukvietė įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“ Renginys organizuotas Šeduvoje įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. Renginys buvo organizuojamas siekiant vykdyti narkotikų vartojimo prevenciją.

Narkotikai – viena iš opiausių šių dienų problemų. Neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą lemia įvairūs socialiniai, ekonominiai veiksniai, paveldimumas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumas. Nelankantys mokyklos, prasčiau besimokantys, augantys rizikos ar skurdą patiriančiose šeimose, vaikai dažniau linkę vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, alkoholį, rūkyti tabaką. Siekiant stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų paklausą, reikia ugdyti neigiamą požiūrį į narkotines ir psichotropines medžiagas šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, vaikams ir jaunimui diegti vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Norint mažinti narkotinių medžiagų vartojimą, į paskaitą-diskusiją buvo pakviestas Gabrielius Liaudanskas– Svaras. Aktyviai dalyvaujantis savanoriškose veiklose, švietimo judėjimuose, įvairiuose paaugliams ir vaikams skirtuose socialiniuose projektuose, visuomenės gyvenime, 2009 metų „Misija Sibiras“ dalyvis, hiphopo grupės G&G Sindikatas įkūrėjas, lyderis, vokalistas, grupės dainų tekstų bei muzikos kūrėjas, hiphopo pradininkas Lietuvoje. Lektorius Gabrielius Liaudanskas – Svaras paskaitos-diskusijos metu, kalbėjo ne tik apie narkotikų, svaigalų vartojimo riziką, pasekmes, prevenciją, bet ir apie baimes, drąsą, sportą, muziką, atsakė į jaunuolių ir svečių pateiktus klausimus. Pasibaigus paskaitai-diskusijai, jaunuoliai žiūrėjo filmą apie narkotikus. Po filmo vyko aptarimas, kaip jaunuoliai elgtųsi būdami vienu ar kitu personažu, kokį gyvenimo kelią jie pasirinktų.

Paskaitos-diskusijos „Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“ tikslas buvo ne tik žinių apie narkotikų vartojimo žalą teikimas, neigiamų nuostatų į šių medžiagų vartojimą formavimas, bet ir bendradarbiavimo tarp institucijų ir organizacijų stiprinimas.

pakvaises001  pakvaises002  pakvaises003 
pakvaises004 pakvaises005  

 

 

projektu mug011

Radviliškio rajono švietimo įstaigų projektų mugė

Kovo 18 d. įvyko Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus bei Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos organizuota Radviliškio rajono švietimo įstaigų projektų mugė, kurios tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant projektus rajono švietimo įstaigose, pristatyti jų naudą ugdomajame procese.

projektu mug011 projektu mug001 projektu mug002

Sveikindami renginio dalyvius, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis bei Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė padėkojo švietimo įstaigoms už didelį įdirbį ir pasiektus rezultatus rengiant ir įgyvendinant projektus, išreiškė viltį, kad čia pristatytų idėjų įgyvendinimas švietimo įstaigose skatins mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų jų dalyvavimą ugdymo procese. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė pristatė Geros mokyklos koncepciją. „Gera mokykla – tai prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti, bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti mokykla. Tikimasi, jog ši koncepcija taps skėtiniu dokumentu, po kuriuo galėtų tilpti kiti idėją auginantys ir išplečiantys dokumentai,“- sakė pranešėja. Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Lyderių laikas“ vadovė Rasa Šnipienė pristatė renginio dalyviams projektą „Lyderių laikas“, kuriuo siekiama tobulinti bendrojo ugdymo sistemą pritraukiant, puoselėjant ir ugdant lyderystę visais lygmenimis – klasėje, mokykloje, savivaldybėje ir nacionaliniu mastu. Prof. dr. Ingrida Šaulienė, Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, akcentavo STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ugdymą, kurio populiarinimui ir plėtrai Lietuvoje šiuo metu skiriama itin daug dėmesio.

projektu mug003 projektu mug005 projektu mug006

Projektų mugėje dalyvavo 187 dalyviai. 13 rajono švietimo įstaigų pristatė 105 įvykdytus lokalinius, rajoninius, regioninius, Europos Sąjungos ir kt. finansuojamų projektų rezultatus. Dalyviai išradingai eksponavo projektų metu sukurtus produktus, demonstravo, kaip buvo siekiama išsikeltų tikslų. Mokytojai, bendraudami neformalioje aplinkoje, pasisėmė puikių idėjų, surado bendraminčių, aptarė projektų sėkmes ir poveikį įstaigų veiklai, nagrinėjo finansavimo šaltinių, partnerių paieškų, paraiškų teikimo bei projektų vykdymo klausimus.

Renginio organizatoriai nuoširdžiai dėkoja „Projektų mugės“ dalyviams už kartu praleistas turiningas akimirkas.

projektu mug007 projektu mug009 projektu mug008
projektu mug012 projektu mug010 projektu mug007

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos informacija

Andriaus Navicko paskaita Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams

Kovo mėn. 16 d. Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai turėjo galimybę susitikti su iškilios dvasios asmenybe bernardinai.lt interneto dienraščio redaktoriumi, Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros dėstytoju Andriumi Navicku.

Jo idėjos – giliai išanalizuota tikėjimo Dievu teorija, kuri išsakyta spaudos leidiniuose: žurnale „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraščiuose, knygose. Išskirtine kalbos maniera, paliesdamas krikščioniško gyvenimo temas, vedė mus į savęs supratimo analizę, mūsų kasdieniško gyvenimo išraiškas tikrovėje.

Jo kalboje kiekvienam iš mūsų buvo pasakyta ir priminta daug reikšmingų pamąstymų, pvz., gal reikėtų paklausti, kas mes tokie esame, kodėl Dievas tokius mus sukūrė, ką jis mato mumyse gražaus? Jis mus myli, bet ar patys mes save mylime? Kas yra senatvė, kai išminties daug – jėgų mažai. Draugystė – tai laikas skirtas kitiems. Pyktis – tai blogybė, gimstanti iš bejėgiškumo. Paliudyti džiaugsmą patiems – būsi mielas kitiems. Nuraminti save – išklausyti kitą, o tai dovana mūsų amžiuje kitiems.

Pasveikinęs su artėjančiomis pavasario šventėmis dar priminė, kad Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui, su visais žiedais ir spygliais, suteikia visiškai naują prasmę ir tada viską, kas netinka, galima priimti kaip savąjį kelią.

Palmira Balinskienė, Trečiojo amžiaus universiteto klausytoja

TAU klausytojų dėmesiui!

Balandžio pabaigoje planuojama išvyka į Kaliningradą. Preliminari kelionės kaina 150 Eur.

Pageidaujančius prašytume registruotis iki kovo 15 d. SJNUS telefonais:
            50 380
            8 616 15533
            8 614 37670

Prancūzų Instituto stažuotojo Jacques Uberti seminaras apie mokomųjų dalykų ir prancūzų kalbos integravimo pamokoje galimybes

Radviliškio mieste bei rajone mokomųjų dalykų ir prancūzų kalbos integruotos pamokos EMILE projekto pavidalu vyksta jau 6 metus. Čia, pasirinkę prancūzų kalbą antrąja užsienio kalba, mokiniai taip pat turi galimybę tobulinti kalbos įgūdžius ir kitų dalykų pamokose, tokių kaip istorijos, geografijos ar įvairių menų. Na, o pastaroji galimybė jiems teikia daugiakultūrį pažinimą, priverčia ugdytis kritišką požiūrį į kitas ir į savo kultūrą, susipažinti su įvairiais požiūrio taškais bei gausinti Lietuvos frankofonų gretas. 

Besiruošiant integruotoms pamokoms, mokytojams kyla įvairiausių sunkumų – kartais dėl medžiagos prancūzų kalba, o kartais dėl laiko stygiaus. Todėl Radviliškio Lizdeikos gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja-metodininkė Loreta Brobaitienė nusprendė pasinaudoti Radviliškio mokyklas reguliariai aplankančio, Vilniuje įsikūrusio Prancūzų Instituto stažuotojo Jacques’o Uberti pagalba, ir surengti seminarą, kurio metu projekto dalyviai-mokytojai galėtų pasikonsultuoti įvairiais rūpimais klausimais bei pasidalinti savo patirtimi.

Seminaras vyko sausio 29 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje, susirinkus Lietuvos frankofonams – prancūzų kalbos bei prancūziškai dėstomų dalykų mokytojams iš Šeduvos, Sidabravo, įvairių Radviliškio mokyklų ir Kauno. 

Prancūziškas rytas prasidėjo jau Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje bei Albanijoje dėsčiusio Jacques’o Uberti įvadu apie EMILE projektą bei jo sėkmę įvairiose Europos šalyse, kur pasirodė, kad tokiose šalyse kaip Prancūzija ar Vokietija didžioji dalis mokyklų siūlo bent keletą dalykų mokytis užsienio kalba. Šioje srityje nepralenkiamos lieka Malta ir Liuksemburgas, kuriose dvikalbes klases turi visas 100 % mokyklų. Bendras skaičius mokyklų Europoje, siūlančių dvikalbes klases ar programas, svyruoja nuo 3 % iki 20 %. 

Lietuvoje EMILE projektas, deja, turi tik gana simbolišką vertę – jame dalyvaujantys mokiniai, žinoma, artimiau susipažįsta su Prancūzijos istorija, geografija ar menais, pramoksta įvairių terminų kalbėjimui apie su jomis susijusias aktualijas, tačiau mokiniai didesnės naudos iš jo pasiimti nėra linkę. Oficialiai Lietuva vis dar tėra tik šį projektą pilotuojanti šalis. Lietuviams vertėtų pasisemti patirties iš kaimyninės Lenkijos, kur EMILE projekto dalyviai baigia mokyklas su gana aukšto lygio prancūzų kalbos žiniomis ir netgi gauna dvigubą diplomą leidžiantį jiems stoti į Prancūzijos aukštąsias mokyklas iš karto po vidurinės mokyklos baigimo.

Jaunasis stažuotojas skyrė laiko ir naujausių kalbų mokymo metodikų pristatymui, paaiškindamas mokymosi iš patirties svarbą. Naujai skambėjo mintys, kad geriausia motyvacija mokiniams tiek kalbos mokymui, kaip ir bet kokio kito mokomojo dalyko, tai gebėjimas išmoktus dalykus pritaikyti gyvenime. Čia galima pridėti, kad Z-karta linkusi į praktiškumą, tad jiems nesuvokiama teorinių dalykų, kurių jie nemoka pritaikyti, mokymosi svarba.

Prancūzų kaip užsienio kalbos mokymą studijuojančio magistranto J. Uberti seminarą vainikavo interaktyvios užduotys, leidusios mokytojams patiems atrasti internete slypinčius mokymui skirtos medžiagos klodus bei įvairiausius ne tik jų mokinių, bet ir jų pačių tobulėjimui pasitarnausiančius šaltinius. 

Antroji seminaro dalis vyko jaukioje Lindos kavinukėje, kur Jacques Uberti buvo užverstas krūva klausimų, kolegos dalijosi gerąja patirtimi, o šią vasarą Viši miesto kalbų mokymo centre “CAVILAM” viešėjusi jauna prancūzų kalbos mokytoja pasidalino savo patirtimi ir pristatė įvairias ten išmoktas teatro technikas, galinčias prisidėti prie to, kad pamokos būtų aktyvesnės ir įdomesnės.

Frankofoniškas penktadienis buvo naudingas ne tik spręsti prancūzų kalbos ir integruojamo dalyko klausimams, bet ir pasidalinti naujausios mokymo metodikos patirtimi. 

savan did001

Su jaunimu dirbančios organizacijos ir jaunimas diskutavo Savanorystės tema

Siekdamas skatinti Radviliškio bendruomenės didesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą 2016 m. vasario 4 d. Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus sukvietė į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Prieš šį tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį visų susirinkusiųjų organizacijų atstovų, bei svečių laukė malonus siurprizas. Taivano Taipėjaus misijos Baltijos šalyse ambasadorius Gary. K. Y. Ko Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviram jaunimo centrui „Jaunimo Erdvė“ įteikė 3D spausdintuvą. Ši išmani technologija leis Radviliškio jaunimui ir visiems norintiems lavinti kūrybiškumą, tobulinti gebėjimus informacinių technologijų sferoje.

Pasveikinti šia malonia proga atvyko garbingi svečiai: prie šio siurprizo prisidėjęs LR seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Tarbūnienė ir Jonas Pravilonis, Švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Vaidotas Jakavičius, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė. Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas-IT specialistas Egidijus Dailidonis pristatė šio išmaniojo įrenginio galimybes, kurios labai sužavėjo ir nustebino visus susirinkusiuosius. Įteikiant dovaną, garbingi svečiai sveikinimo kalbose palietė bendradarbiavimo ir savanorystės temas, minėjo, kaip svarbu yra glaudžiai bendradarbiauti ir skatinti savanoriškos veiklos principus, siekiant bendrų tikslų. Po malonaus siurprizo ir sveikinimo kalbų, organizacijų, įstaigų atstovai bei kiti susirinkusieji buvo pakviesti į paskaitą-diskusiją „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai.“

savan did001 savan did002 savan did003

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra gilios ir skaičiuoja vos antrą dešimtmetį. Galbūt, dėl to, pati savanorystė dar neįgavusi pagreičio bei vis dar tebėra apgaubta įvairių mitų. Siekiant keisti nusistovėjusias nuostatas, išsklaidyti vyraujančius mitus, bei Radviliškio miesto bendruomenę artimiau supažindinti su savanoriškos veiklos principais, buvo pakviesta Europos savanorių asociacijos valdybos prezidentė Akvilė Budreckytė. Didelę patirtį savanoriškoje veikloje turinti lektorė paskaitos-diskusijos metu, pasitelkusi įvairias darbo formas, ne tik padėjo išsiaiškinti, kas tai yra savanorystė, bet ir kartu su dalyvaujančiais aptarė savanoriavimo naudą priimančioms organizacijoms, patiems savanoriaujantiems, trečiosioms šalims ir kuriamą pridėtinę vertę. Į diskusijas įsitraukė įvairių Radviliškio organizacijų ir įstaigų atstovai: Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė su kolegėmis (informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskiene ir kultūrinės veiklos vadybininke Laura Bagučanskyte), Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus Projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė, Radviliškio miesto kultūros centro renginių vadybininkas Simas Stankus, Jaunųjų krikščionių demokratų (JKD) Radviliškio skyriaus pirmininkė Lina Ananjevienė, Jaunimo organizacijos darbas (JOD) Radviliškio skyriaus pirmininkas Deividas Pikelis su keliais organizacijos nariais, laikinai einanti Radviliškio Jaunimo reikalų koordinatorės pareigas Ilona Gvazdžiauskienė bei „Jaunimo erdvės“ lankytojai, taip pat jauni žmonės, išbandantys save savanoriškoje veikloje. Diskusijų metu buvo nutarta ne tik visapusiškai skatinti savanorišką veiklą Radviliškio rajone, bet ir stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų bei organizacijų.

Minadaugas Vilnius, metodininkas (jaunimo užimtumo klausimais)

savan did001

Su jaunimu dirbančios organizacijos ir jaunimas diskutavo Savanorystės tema

Siekdamas skatinti Radviliškio bendruomenės didesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą 2016 m. vasario 4 d. Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus sukvietė į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Prieš šį tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį visų susirinkusiųjų organizacijų atstovų, bei svečių laukė malonus siurprizas. Taivano Taipėjaus misijos Baltijos šalyse ambasadorius Gary. K. Y. Ko Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviram jaunimo centrui „Jaunimo Erdvė“ įteikė 3D spausdintuvą. Ši išmani technologija leis Radviliškio jaunimui ir visiems norintiems lavinti kūrybiškumą, tobulinti gebėjimus informacinių technologijų sferoje.

Pasveikinti šia malonia proga atvyko garbingi svečiai: prie šio siurprizo prisidėjęs LR seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Tarbūnienė ir Jonas Pravilonis, Švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Vaidotas Jakavičius, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė. Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas-IT specialistas Egidijus Dailidonis pristatė šio išmaniojo įrenginio galimybes, kurios labai sužavėjo ir nustebino visus susirinkusiuosius. Įteikiant dovaną, garbingi svečiai sveikinimo kalbose palietė bendradarbiavimo ir savanorystės temas, minėjo, kaip svarbu yra glaudžiai bendradarbiauti ir skatinti savanoriškos veiklos principus, siekiant bendrų tikslų. Po malonaus siurprizo ir sveikinimo kalbų, organizacijų, įstaigų atstovai bei kiti susirinkusieji buvo pakviesti į paskaitą-diskusiją „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai.“

savan did001 savan did002 savan did003

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra gilios ir skaičiuoja vos antrą dešimtmetį. Galbūt, dėl to, pati savanorystė dar neįgavusi pagreičio bei vis dar tebėra apgaubta įvairių mitų. Siekiant keisti nusistovėjusias nuostatas, išsklaidyti vyraujančius mitus, bei Radviliškio miesto bendruomenę artimiau supažindinti su savanoriškos veiklos principais, buvo pakviesta Europos savanorių asociacijos valdybos prezidentė Akvilė Budreckytė. Didelę patirtį savanoriškoje veikloje turinti lektorė paskaitos-diskusijos metu, pasitelkusi įvairias darbo formas, ne tik padėjo išsiaiškinti, kas tai yra savanorystė, bet ir kartu su dalyvaujančiais aptarė savanoriavimo naudą priimančioms organizacijoms, patiems savanoriaujantiems, trečiosioms šalims ir kuriamą pridėtinę vertę. Į diskusijas įsitraukė įvairių Radviliškio organizacijų ir įstaigų atstovai: Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė su kolegėmis (informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskiene ir kultūrinės veiklos vadybininke Laura Bagučanskyte), Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus Projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė, Radviliškio miesto kultūros centro renginių vadybininkas Simas Stankus, Jaunųjų krikščionių demokratų (JKD) Radviliškio skyriaus pirmininkė Lina Ananjevienė, Jaunimo organizacijos darbas (JOD) Radviliškio skyriaus pirmininkas Deividas Pikelis su keliais organizacijos nariais, laikinai einanti Radviliškio Jaunimo reikalų koordinatorės pareigas Ilona Gvazdžiauskienė bei „Jaunimo erdvės“ lankytojai, taip pat jauni žmonės, išbandantys save savanoriškoje veikloje. Diskusijų metu buvo nutarta ne tik visapusiškai skatinti savanorišką veiklą Radviliškio rajone, bet ir stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų bei organizacijų.

Minadaugas Vilnius, metodininkas (jaunimo užimtumo klausimais)

Fizikos olimpiada

2016 m. vasario 5 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vyko Radviliškio rajono 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių fizikos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 12 devintokų, 10 dešimtokų, 8 vienuoliktokai ir 4 dvyliktokai. Nugalėtojai:

Radviliškio rajono 9 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Milda Baltuškienė Vyr. mokytojas I
2. Vaižganto gimnazija Vaiva Noraitytė 1 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Justina Šalukaitė 1 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 10 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Gabrielė Zinytė 2 g. Erika Dzežulskienė Vyr. mokytojas I
2. Lizdeikos gimnazija Justina Ūsaitė 2 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Mantas Bloškis 2 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 11 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Vidas Tautkevičius 3 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Gvidas Šniolis 3 g. Vidas Šukys Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Deimantė Purytė 3 g. Romas Povilianskas Mokyt. metodininkas III

 Radviliškio rajono 12 klasių mokiniai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Arnas Karmonas 4 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Gabrielė Arlauskaitė 4 g. Vidas Šukys Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Redas Mikolaitis 4 g. Audrius Karmonas Mokyt. metodininkas III

 Sveikiname nugalėtojus!

Chemijos olimpiados rajoninis etapas

2016 m. sausio 22 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko Lietuvos 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas. Olimpiadoje dalyvavo 27 9–10 klasių moksleiviai ir 18 – 11–12 klasių. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 9–10 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas I
2. Šeduvos gimnazija Urtė Žukauskaitė 2 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas I
3. Vaižganto gimnazija Monika Vaškaitė 1 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas II
4. Šeduvos gimnazija Eglė Šenauskaitė 2 g. Rita Kersnauskienė Vyr. mokytojas II
5. Lizdeikos gimnazija Inge Elinauskaitė 1 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas III
6. Lizdeikos gimnazija Kazimieras Babrauskas 2 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11–12 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Mantas Jankaitis 4 g. Nijolė Buračienė Mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Karolis Grigaliauskas 3 g. Ancė Skarbalienė Mokyt. metodininkas I
3. Vaižganto gimnazija Mangirdas Vedeckas 3 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas II
4. Baisogalos gimnazija Austėja Mickutė 4 g. Vilhelmina Januševičienė Mokyt. metodininkas II
5. Vaižganto gimnazija Tautvilė Smalinskaitė 4 g. Daiva Krištopaitė Larina Mokyt. metodininkas III
6. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Rolandas Dutkinas 3 g. Birutė Morkevičienė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

Skip to content