Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jaunimo darbuotojo mobiliam darbui funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS
JAUNIMO DARBUOTOJO MOBIL IAM DARBUI FUNKCIJOS

 

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vykdyti mobilų darbą su jaunimu seniūnijose, kuriose trūksta darbo su jaunimu paslaugų;

1.2. išsiaiškinti ir įvertinti jaunimo poreikius ir užtikrinti saugią aplinką ir sąlygas jų realizavimui;

1.3. užmegzti kontaktą ir palaikyti tvarų lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;

1.4. teikti jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose;

1.5. vykdyti pirminę prevenciją, atpažinti rizikingą elgesį, poelgius ir padėti išvengti nepageidaujamų pasekmių;

1.6. padėti jauniems žmonėms atrasti ir susivokti savo vertybinėse nuostatose;

1.7. padėti jauniems žmonėms pažinti jau turimas asmenines, socialines ir kitas kompetencijas bei padėti jas tobulinti ir įgyti;

1.8. skatinti jaunų žmonių savarankiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi ir savigarbą, asmeninę atsakomybę;

1.9. informuoti jaunus žmones jiems aktualiais klausimais;

1.10. prireikus nukreipti jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias specializuotas paslaugas;

1.11. bendrauti ir bendradarbiauti su fiziniais ir/ar juridiniais asmenimis (šeimomis, globėjais, mokytojais, Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kt.);

1.12. atstovauti jaunimo interesams kitose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir institucijoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo situaciją ir poreikius bei kitais klausimais;

1.13. teikti siūlymus kitoms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms jaunimui aktualiais klausimais;

1.14. inicijuoti ir organizuoti su jaunimo klausimais susijusių projektų rengimą, jų įgyvendinimą; 

1.15. formuoti tolerantišką visuomenės ir atskirų grupių požiūrį į jaunimą;

1.16. planuoti savo veiklą, numatyti veiklos tikslus bei ją vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikius ir situacijos analize;

1.17. vertinti savo veiklos poveikį ir rezultatus;

1.18. nuolat ir sistemingai tobulinti savo kompetencijas, reikalingas darbui su jaunais žmonėmis;

1.19. organizuoti dokumentų, susijusių su jaunimo užimtumo veikla, rengimą.

Skip to content