Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jaunimo darbuotojo funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO NEFORMALIOJO UGDYMO SKYRIAUS 
JAUNIMO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Jaunimo darbuotojas savo funkcijas gali atlikti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro priskirtose patalpose, mokyklose, kitose su jaunimu dirbančiose įstaigose ir / ar kitose jaunimo susibūrimo vietose: parkuose, gatvėje, prekybos centrų prieigose ir kt.
 2. Jaunimo darbuotojo pagrindinės funkcijos:
  1. išsiaiškinti ir įvertinti jaunimo poreikius ir užtikrinti saugią aplinką ir sąlygas jų realizavimui;
  2.  užmegzti kontaktą ir palaikyti tvarų lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
  3. teikti jauniems žmonėms individualią pagalbą sudėtingose situacijose;
  4. vykdyti pirminę prevenciją. Atpažinti rizikingą elgesį, poelgius ir padėti išvengti nepageidaujamų pasekmių;
  5. padėti jauniems žmonėms atrasti ir susivokti savo vertybinėse nuostatose;  
  6.  padėti jauniems žmonėms pažinti jau turimas, tobulinti ir įgyti asmenines, socialines ir kitas kompetencijas;
  7. skatinti jaunų žmonių savarankiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi ir savigarbą, asmeninę atsakomybę;
  8. suvokti jauną žmogų supančią aplinką ir pasitelkti ją jauno žmogaus labui;
  9. informuoti jaunus žmones jiems aktualiais klausimais;
  10. prireikus nukreipti jaunus žmones į konkrečias institucijas teikiančias specializuotas paslaugas;
  11. bendrauti ir bendradarbiauti su fiziniais ir / ar juridiniais asmenimis (šeimomis, globėjais, mokytojais, Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kt.);
  12. atstovauti jaunimo interesams kitose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir institucijoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo situaciją ir poreikius bei kitais klausimais;
  13. teikti siūlymus kitoms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms jaunimui aktualiais klausimais;
  14. inicijuoti ir organizuoti su jaunimo klausimais susijusių dokumentų ir projektų rengimą, jų įgyvendinimą ir įgyvendinimo koordinavimą;
  15. siekti visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms;
  16. planuoti savo veiklą, numatyti veiklos tikslus bei ją vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į jaunų žmonių poreikius ir situacijos analize;
  17. vertinti savo veiklos poveikį ir rezultatus;
  18. nuolat ir sistemingai tobulinti savo kompetencijas, reikalingas darbui su jaunais žmonėmis.
Skip to content