Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

IT specialisto funkcijos

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO FUNKCIJOS

 

  1. Konsultuoja įstaigos darbuotojus informacinių technologijų klausimais.
  2.  Konsultuoja Centro vadovą bei Skyrių vedėjus  kompiuterinės technikos įsigijimo, remonto klausimais, teikia pasiūlymus.
  3. Administruoja Centro interneto svetainę.
  4. Prižiūri įstaigos kompiuterinėse darbo vietose įdiegtą sisteminę ir standartinę taikomąją programinę įrangą, užtikrindamas įstaigos informacinių technologijų funkcionalumą.
  5. Atlieka kitas priskirtas funkcijas, vykdo direktoriaus įsakymus ir pavedimus.
Skip to content