Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Metodinė veikla

Radviliškio rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkai

Radviliškio rajono matematikos metodinio būrelio pirmininkė – Virginija Bartkevičienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono informacinių technologijų metodinio būrelio pirmininkas – Vytautas Vaičaitis, Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas. 

Radviliškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pirmininkė – Erika Korsakienė, Radviliškio l-d „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Džiuljeta Ragauskienė, Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono gamtos mokslų (fizika, chemija, biologija) metodinio būrelio pirmininkė – Daiva Krištopaitė Larina, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė – Rasa Buračienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė.

Radviliškio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio pirmininkė – Eugenija Brinkienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos logopedė metodininkė.

Radviliškio rajono psichologų metodinio būrelio pirmininkė – Reda Maselskienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos psichologė metodininkė.

Radviliškio rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Ina Petraitienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono švietimo įstaigų karjeros specialistų metodinio būrelio pirmininkė – Reda Bubliauskienė, Radviliškio r. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus karjeros specialistė.

Radviliškio rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Jurga Plukienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Radviliškio rajono anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Danguolė Valavičienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Radviliškio rajono rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Svetlana Sluckienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos rusų kalbos mokytoja.

Radviliškio rajono prancūzų–vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas – Nerijus Maskaliovas, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos prancūzų kalbos vyr. mokytojas.

Radviliškio rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė – Valia Kondratenko, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos bibliotekininkė.

Radviliškio rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Laima Škėmienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja ekspertė.

Radviliškio rajono šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkas – Deividas Šeškus, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos šokio vyr. mokytojas.

Radviliškio rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė – Jolanta Akučkienė, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos dailės mokytoja metodininkė. 

Radviliškio rajono dorinio ugdymo (tikybos) metodinio būrelio pirmininkė – Rūta Dorofėjienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content