Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

2020 m.

 1. Ugdymo proceso tobulinimas mokyklos pažangai: didaktinis ir vadybinis lygmuo

  Įregistruota KTPRR 2020-12-21. Programos kodas – 213002273.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-11-18. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-11-18 iki 2023-11-18.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-032.

 2. Pagalbos mokiniui mokykloje tobulinimas įveikiant psichologinius ir nuotolinio mokymo iššūkius įtraukiajame ugdyme

  Įregistruota KTPRR 2020-12-21. Programos kodas – 213002274.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-1210. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-1210 iki 2023-1210.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-033.

 3. Lyderystės įgalinimas, siekiant kryptingo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo Radviliškio rajone

  Įregistruota KTPRR 2020-12-21. Programos kodas – 211000987.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-10. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-10 iki 2023-12-10.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-034.

 4. Refleksyvus mokymas(is)

  Įregistruota KTPRR 2020-12-30. Programos kodas – 213002287.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-16. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-035.

 5. Skaitmeninio raštingumo ugdymo ir skaitymo strategijų taikymo galimybės užsienio (rusų) kalbos pamokose

  Įregistruota KTPRR 2020-12-30. Programos kodas – 213002288.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-16. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-036.

 6. Patirtinis ugdymas mokykloje: kaip mokyti lietuvių kalbos ir literatūros įvairių gebėjimų mokinius?

  Įregistruota KTPRR 2020-12-30. Programos kodas – 213002289.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-16. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-037.

 7. Ugdymo turinio skaitmenizavimas, pritaikymas skaitymo, rašymo sutrikimų turintiems asmenims

  Įregistruota KTPRR 20210104. Programos kodas – 213002291.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-16. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-038.

 8. Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla šiandien: Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ geroji patirtis

  Įregistruota KTPRR 20210104. Programos kodas – 213002292.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-12-16. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-039.

 9. IT įrankių panaudojimas geografijos pamokose

  Įregistruota KTPRR 20210108. Programos kodas – 213002299.

  Akreditacijos protokolo data – 2020-1216. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-12-16 iki 2023-12-16.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2020-040.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

2021 m.

 1. Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir IKT taikymas dorinio ugdymo (etikos) pamokose

  Įregistruota KTPRR 20210208. Programos kodas – 211001018.

  Akreditacijos protokolo data – 20210202. Programa akredituota trims metams – nuo 20210202 iki 20240202.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-041.

 2. Veiklos ir metodų įvairovė muzikiniame ugdyme

  Įregistruota KTPRR 20210208. Programos kodas – 213002349.

  Akreditacijos protokolo data – 20210202. Programa akredituota trims metams – nuo 20210202 iki 20240202.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-042.

 3. Sąmoningumo ugdymu grįstas streso valdymas

  Įregistruota KTPRR 20210212. Programos kodas – 211001023.

  Akreditacijos protokolo data – 20210209. Programa akredituota trims metams – nuo 20210209 iki 20240209.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-043.

 4. Strateginis formuojamojo vertinimo taikymas užtikrinant mokinių įgalinimą pradinio ugdymo etape

  Įregistruota KTPRR 20210303. Programos kodas – 213002426.

  Akreditacijos protokolo data – 20210302. Programa akredituota trims metams – nuo 20210302 iki 20240302.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-045.

 5. Lytiškumo ugdymo akademija

  Įregistruota KTPRR 20210303. Programos kodas – 213002427.

  Akreditacijos protokolo data – 20210302. Programa akredituota trims metams – nuo 20210302 iki 20240302.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-044.

 6. Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje: svarba ir nauda

  Įregistruota KTPRR 20210303. Programos kodas – 213002430.

  Akreditacijos protokolo data – 20210302. Programa akredituota trims metams – nuo 20210302 iki 20240302.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-046.

 7. Bendruomeniškumo (humanizmo) etika

  Įregistruota KTPRR 20210312. Programos kodas – 213002493.

  Akreditacijos protokolo data – 20210310. Programa akredituota trims metams – nuo 20210310 iki 20240310.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-047.

 8. Patirtinis mokymas(is) dorinio ugdymo (tikybos) pamokose

  Įregistruota KTPRR 20210429. Programos kodas – 213002612.

  Akreditacijos protokolo data – 20210311. Programa akredituota trims metams – nuo 20210311 iki 20240311.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-048.

 9. Geros pamokos požymiai: vadybiniai ir pedagoginiai aspektai

  Įregistruota KTPRR 20210510. Programos kodas – 213002628.

  Akreditacijos protokolo data – 20210507. Programa akredituota trims metams – nuo 20210507 iki 20240507.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-049.

 10. Strateginio planavimo nuostatos, principai ir sprendimai

  Įregistruota KTPRR 20210521. Programos kodas – 213002647.

  Akreditacijos protokolo data – 20210521. Programa akredituota trims metams – nuo 20210521 iki 20240521.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-050.

 11. Įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei

  Įregistruota KTPRR 20210526. Programos kodas – 213002654.

  Akreditacijos protokolo data – 20210524. Programa akredituota trims metams – nuo 20210524 iki 20240524.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-051.

 12. Technologijomis grindžiamas kūrybiškumas

  Įregistruota KTPRR 20210614. Programos kodas – 213002673.

  Akreditacijos protokolo data – 20210607. Programa akredituota trims metams – nuo 20210607 iki 20240607.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-052.

 13. Mokiniai, mokytojai ir tėvai kaip partneriai ugdymo(si) procese

  Įregistruota KTPRR 20210614. Programos kodas – 213002672.

  Akreditacijos protokolo data – 20210607. Programa akredituota trims metams – nuo 20210607 iki 20240607.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-053.

 14. Įtraukusis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje

  Įregistruota KTPRR 20210914. Programos kodas – 213002718.

  Akreditacijos protokolo data – 20210911. Programa akredituota trims metams – nuo 20210911 iki 20240911.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-054.

 15. Profesinių kompetencijų tobulinimas aktualizuojant kūrybines dailės mokytojo ir dailininko veiklas

  Įregistruota KTPRR 20210916. Programos kodas – 213002721.

  Akreditacijos protokolo data – 20210911. Programa akredituota trims metams – nuo 20210911 iki 20240911.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-055.

 16. Į mokymą(si) orientuotos vertinimo kultūros augimas

  Įregistruota KTPRR 20211012. Programos kodas – 213001212.

  Akreditacijos protokolo data – 20211006. Programa akredituota trims metams – nuo 20211006 iki 20241006.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-056.

 17. Ugdymo proceso organizavimas naudojant Microsoft Office 365 ir grafines programas

  Įregistruota KTPRR 20211109. Programos kodas – 213001227.

  Akreditacijos protokolo data – 20211108. Programa akredituota trims metams – nuo 20211108 iki 20241108.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-057.

 18. Mokinio vidinė motyvacija ir mokymosi sėkmė

  Įregistruota KTPRR 20211118. Programos kodas – 213001231.

  Akreditacijos protokolo data – 20211117. Programa akredituota trims metams – nuo 20211117 iki 20241117.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-058.

 19. Pozityvus ugdymo įstaigos mikroklimato kūrimas ir palaikymas

  Įregistruota KTPRR 202112-13. Programos kodas – 213001261.

  Akreditacijos protokolo data – 20211206. Programa akredituota trims metams – nuo 20211206 iki 20241206.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-059.

 20. Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas

  Įregistruota KTPRR 202112-13. Programos kodas – 213001262.

  Akreditacijos protokolo data – 20211206. Programa akredituota trims metams – nuo 20211206 iki 20241206.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2021-060.

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

2022 m.

 1. Ugdymo ir kitų įstaigų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas

  Įregistruota KTPRR 20220228. Programos kodas – 213001313.

  Akreditacijos protokolo data – 20220228. Programa akredituota trims metams – nuo 20220228 iki 20250228.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-061.

 2. Šiuolaikinė pamoka: vadybiniai ir pedagoginiai aspektai

  Įregistruota KTPRR 20220310. Programos kodas – 213003066.

  Akreditacijos protokolo data – 20220222. Programa akredituota trims metams – nuo 20220222 iki 20250222.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-062.

 3. Prevencinės pagalbos mokiniui mokykloje tobulinimas

  Įregistruota KTPRR 20220421. Programos kodas – 211001356.

  Akreditacijos protokolo data – 20220420. Programa akredituota trims metams – nuo 20220420 iki 20250420.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-063.

 4. Šiuolaikinių informacinių technologijų kompetencijų pritaikymas ugdyme

  Įregistruota KTPRR 20220428. Programos kodas – 211001359.

  Akreditacijos protokolo data – 20220420. Programa akredituota trims metams – nuo 20220420 iki 20250420.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-064.

 5. Vadybiniai sprendimai Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje ir jų įtaka mokinių pažangai

  Įregistruota KTPRR 20220506. Programos kodas – 211001373.

  Akreditacijos protokolo data – 20220506. Programa akredituota trims metams – nuo 20220506 iki 20250506.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-065.

 6. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimo galimybės siekiant kiekvieno mokinio ugties

  Įregistruota KTPRR 20220506. Programos kodas – 211001402.

  Akreditacijos protokolo data – 20220506. Programa akredituota trims metams – nuo 20220506 iki 20250506.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-066.

 7. Savivaldaus mokymosi organizavimas šiuolaikinėje pamokoje

  Įregistruota KTPRR 20220902. Programos kodas – 211001403.

  Akreditacijos protokolo data – 20220902. Programa akredituota trims metams – nuo 20220902 iki 2025-09-02.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-067.

 8. Ugdymo proceso individualizavimas-diferencijavimas mokykloje: skirtingų modelių įgyvendinimas praktikoje

  Įregistruota KTPRR 20220906. Programos kodas – 211001404.

  Akreditacijos protokolo data – 20220902. Programa akredituota trims metams – nuo 20220902 iki 2025-09-02.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-068.

 9. Inovatyvūs mokymo metodai: nuo STEAM iki įtraukiojo ugdymo

  Įregistruota KTPRR 20220928. Programos kodas – .

  Akreditacijos protokolo data – 20220927. Programa akredituota trims metams – nuo 20220927 iki 2025-09-27.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-069.

 10. Mokytojų kompetencijų įtaka ugdymo proceso gerinimui

  Įregistruota KTPRR 202209-28. Programos kodas – 213001714.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-10-21. Programa akredituota dviems metams – nuo 2022-10-21 iki 2024-10-21.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-070.

 11. Darnaus bendruomeniškumo kūrimas ir stiprinimas, akcentuojant ugdymo proceso organizavimą

  Įregistruota KTPRR 20221104. Programos kodas – 213003353.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-1103. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-1103 iki 2025-1103.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-071.

 12. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste

  Įregistruota KTPRR 20221121. Programos kodas – 213003407.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-1118. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-1118 iki 2025-1118.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-072.

 13. Ugdymo turinio diferencijavimas – mokinių motyvacija ir elgesio terapijų taikymas

  Įregistruota KTPRR 20221121. Programos kodas – 213003408.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-1118. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-1118 iki 2025-1118.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-073.

 14. Anglų kalba darbui lygiu A2.1

  Įregistruota KTPRR 20221125. Programos kodas – 213003422.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-11-28. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-11-28 iki 2025-11-28.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-074.

 15. Anglų kalba darbui lygiu B2.1

  Įregistruota KTPRR 20221125. Programos kodas – 213003423.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-11-28. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-11-28 iki 2025-11-28.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-075.

 16. Skaitmeninėmis technologijomis patobulintas mokymasis mokykloje

  Įregistruota KTPRR 20221207. Programos kodas – 213003446.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-1206. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-1206 iki 2025-1206.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-076.

 17. Neuromokslai apie socialines ir emocines kompetencijas

  Įregistruota KTPRR 20221212. Programos kodas – 213003465.

  Akreditacijos protokolo data – 2022-1210. Programa akredituota trims metams – nuo 2022-12-10 iki 2025-12-10.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2022-077.

  Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos

  2022 m.

 18. Lyderystė ir komandinis darbas

  Įregistruota KTPRR 20230123. Programos kodas – 213003544.

  Akreditacijos protokolo data – 20230119. Programa akredituota trims metams – nuo 20230119 iki 20260119.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2023-078.

 19. Inovatyvus informatikos mokymasis: iššūkiai ir galimybės

  Įregistruota KTPRR 20230209. Programos kodas – 211001508.

  Akreditacijos protokolo data – 20230207. Programa akredituota trims metams – nuo 20230207 iki 20260207.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2023-079.

 20. Keraminių gaminių ir papuošalų gamyba

  Įregistruota KTPRR 20230209. Programos kodas – 221000883.

  Akreditacijos protokolo data – 20230207. Programa akredituota trims metams – nuo 20230207 iki 20260207.

  Akreditacijos protokolo Nr. 2023-080.

Skip to content