Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Sporto skyrių

I. BENDROJI DALIS
Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyrių (toliau – Sporto skyrius) mokytis pagal Kūno kultūros ir sporto departamento programas, vykdančias kūno kultūros pratybas pagal patvirtintas sporto šakų mokymo programas ir sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir normas.
Į Sporto skyrių priimami Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai.
Už mokymąsi Sporto skyriuje bei už kitas atlygintinai teikiamas skyriaus paslaugas mokamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
Sporto skyrius dirba pagal mokymo programas, atitinkančias švietimo ir mokslo ministro ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintus mokymo grupių lygiui nustatyti taikomus sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas.

II. MOKYMO GRUPĖS IR MOKYMOSI TRUKMĖ
III. SPORTO ŠAKOS IR MOKINIŲ AMŽIUS
IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content