Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SJNUS TAU naujienos

IKI SUSITIKIMO RUDENĮ!

Paskutinis skambutis nuskambėjo ne tik mokyklose, bet ir Radviliškio r. Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) studentams. Baigėsi 2022–2023 mokslo metai. Šiais metais universitetą lankė net 198 studentai. Daug naujų narių, bet yra ir senbuvių, kurie lanko nuo pat TAU įsikūrimo. Vadovaujami visų mylimos rektorės Irenos Vaitkienės, pededant dekanams, veikė penki fakultetai: užsienio kalbų, informacinių technologijų, meninės raiškos, pasaulio pažinimo ir dvasinio ugdymo bei sveikos gyvensenos. Toks platus pasirinkimas lėmė, kad visi rado veiklos pagal savo pomėgius, skonį ir pajėgumus.
To nebūtų galima padaryti be savanorių – vadovų, kurie negailėdami nei laiko, nei jėgų kartą per mėnesį arba per savaitę, plušėjo su savo ugdytiniais. Norisi visiems jiems padėkoti. Tai: E. Jankauskienė, K. Mikaliūnienė, K. Dambrauskas, J. Goštautienė, L. Laiševcevienė, V. Čerkasienė, A. M. Jodeikaitė, E. Korsakienė, M. Gadliauskienė, R. Bubliauskienė, V. Jurgauskienė, N. Lukošienė, R. Balckuvienė, V. Balčiauskis, J. Gadliauskas. O kiek įdomių lektorių skaitė bendras paskaitas! Norintys juos išgirsti, netilpdavo salėje. Tai Giedrius Savickas, aktorius ir televizijos laidų vedėjas, profesorius Romas Lazutka, Lietuvos sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, Laimutė Verbickienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, Rima Šeibokienė, Panevėžio TAU Mobiliografijos grupės vadovė, Vilma Tubutytė, alpinistė, alpinizmo instruktorė ir kiti.
Graži draugystė TAU sieja su Radviliškio lopšeliu-darželiu „Eglutė“. Senjorai ten šoko, visą savaitę vaikučiams skaitė pasakas. Kaip buvo smagu su anūkėliais!
Nepamirštamos ir kelionės. Net du autubusai vežė į Latviją: Jurmalą, rododendrų parką, alyvų sodą Dobelėje. Dvasinio tobulėjimo fakulteto vadovė M. Gadliauskienė organizavo piligriminę kelionę į Šakių rajoną, lydimą kunigo E. Zeidodo. Piligrimai ėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą, lankė Keturnaujienos kaimą, Zyplių dvarą, Šventaduobę, Plokščių miestelį. Visur lydėjo malda ir gera nuotaika.
Na, o mokslo metų pabaigai norėjosi parodyti, kas išmokta. Senjorams šoko ir dainavo su Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikučiai, gražiai skambėjo ansamblio dainos. Teatro studija, nors turi tik 8 dalyvius, parodė tris programos numerius. Visus gerai nuteikė gausiausia iš visų linijinių šokių grupė.
Mūsų senjorai žingeidūs, drąsūs, sportiški ir jauni. Iki susitikimo rudenį!
Visų TAU lankytojų vardu nuoširdžiai dėkojame už pagalbą rūpestį SJNUS vedėjai R. Vaigauskienei, mūsų veiklomis besirūpinančioms Ž.Laurutienei, L. Baltrėtienei ir visam kolektyvui.

TAU lankytoja S.Kilbauskienė

Skip to content