Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

ERASMUS+ PROGRAMOS GALIMYBĖS VISAPUSIŠKAM MOKYMUISI

2023 m. birželio 15 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vyko Erasmus+ programos 2022–2023 m. projekto baigiamasis renginys „Erasmus+ programos galimybės visapusiškam mokymuisi“.
Renginio pradžioje Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras pasirašė konsorciumo sutartį su Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo, Joniškio rajono švietimo centrais bei Radviliškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 2023–2024 m. Erasmus+ projekto veiklas.
Renginyje dalyviai dalijosi 2022–2023 m. projekto metu įgytomis patirtimis Sicilijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Gailutė Toleikienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė pristatė besimokančiųjų įgytas patirtis mobilume „Kūrybiškumu paremtas suaugusiųjų mokymasis Sicilijoje“. Naujais atradimais stebino Rasa Kelpšienė, Joniškio rajono švietimo centro direktorė, kuri mokė kaip mobiliu teleofonu fotografuoti profesionaliai net ir nebūnant profesionaliu fotografu. Šias žinias ji ir kiti dalyviai įgijo kusruose „Mobilografija“ (Italija). Kūrybiškomis idėjomis ir metodais pasidalijo Rima Leimontienė, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro metodininkė, iš mobilumo Barselonoje. „Kiekvienas yra menininkas: kad patikėtum pats ir įkvėptum kitus“.
Kūrybinėse dirbtuvėse renginio dalyviai praktiškai išbandė „parvežtas“ praktikas, kuriomis dalijosi kursuose dalyvavę besimokantieji: Irmina Savickienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Meninės raiškos studijos vadovė, Ramutė Jeskevičienė, Joniškio r. TAU savanorė, Dijana Ušinskaitė ir Jurgita Lazickienė, Pakruojo TAU savanorės.
Refleksijos metu dalyviai pritarė, kad Erasmus+ programa suteikia jiems galimybes visapusiškam tobulėjimui, naujų idėjų atradimams ir pritaikymams savo kasdieninėse veiklose, bei stiprina bendradarbiavimo ryšius ne tik su konsorciumo kolegomis Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Konferencijoje apie psichoaktyviąsias medžiagas – dėmesys jaunimui

Birželio 6 d. Radviliškio rajono socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, socialiniai pedagogai, specialistai ir kiti suinteresuoti asmenys dalyvavo konferencijoje „Ką daryti, o ko nedaryti, kad padėtume, o ne pakenktume?“. Konferencija skirta pasidalyti informacija apie tai, kokios psichoaktyviosios medžiagos yra paplitę, kodėl vaikai ir paaugliai linkę rizikingai elgtis (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas), apie vartojimo priežastis ir pasekmes, prevencines priemones ir pagalbą.
Konferencija atidaryta Rasos Atkočiūnienės, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos teatro mokytojos ekspertės režisuotu spektakliu „Pabėgimas į Akropolį“, kuriame pasirodė šios ugdymo įstaigos ugdytiniai. Spektaklio veikėjai puikiai perteikė ir parodė šių dienų jaunimą kamuojančius klausimus, atskleidė, kodėl vaikai ir paaugliai linkę rizikingai elgtis (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas), dėl kokių priežasčių jie tai daro.
Lektorius Darius Joneikis, supažindino auditoriją su „šiuolaikinio garinimo“ priemonėmis,. Konferencijos dalyvius stebino jų gausa ir tai, kad jų galima labai nesudėtingai įsigyti. Dalyviai išbandė alkoholio ar narkotikų poveikį imituojančius akinius.
Sveikatos ugdymo ir elgsenos keitimo specialisto Artiomo Šabajevo pranešimas „Vaikų, paauglių ir jaunuolių sveikatai nepalanki elgsena: priežastys ir sprendimai, remiantis neuromokslo atradimais“, kėlė nuostabą ir vertė susimąstyti apie tai, ką galvoja vaikai, paaugliai ir jaunuoliai, kai juos drausminame dėl sveikatai nepalankios elgsenos.
Rasa Buračienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė, rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė, pristatė informaciją apie Radviliškio rajono mokyklų socialinių pedagogų veiklas ir problemas vykdant žalingų įpročių prevenciją, nurodė, kad dėl pagalbos mokiniai ir jų tėvai, globėjai / rūpintojai gali kreiptis į Radviliškio visuomenės sveikatos biurą, kuris vykdo Ankstyvosios intervencijos programą.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja Ilona Sernovienė pristatė statistinius duomenis apie gautus pranešimus, susijusius su nepilnamečių neleistinų priemonių turėjimu ir vartojimu. Ji priminė, kokių veiksmų turi imtis ugdymo įstaigos ir kiti specialistai, sprendžiantys psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problematiką.
Konferencijos organizatoriai: Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija.
Radviliškio rajono savivaldybės informacija

IKI SUSITIKIMO RUDENĮ!

Paskutinis skambutis nuskambėjo ne tik mokyklose, bet ir Radviliškio r. Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) studentams. Baigėsi 2022–2023 mokslo metai. Šiais metais universitetą lankė net 198 studentai. Daug naujų narių, bet yra ir senbuvių, kurie lanko nuo pat TAU įsikūrimo. Vadovaujami visų mylimos rektorės Irenos Vaitkienės, pededant dekanams, veikė penki fakultetai: užsienio kalbų, informacinių technologijų, meninės raiškos, pasaulio pažinimo ir dvasinio ugdymo bei sveikos gyvensenos. Toks platus pasirinkimas lėmė, kad visi rado veiklos pagal savo pomėgius, skonį ir pajėgumus.
To nebūtų galima padaryti be savanorių – vadovų, kurie negailėdami nei laiko, nei jėgų kartą per mėnesį arba per savaitę, plušėjo su savo ugdytiniais. Norisi visiems jiems padėkoti. Tai: E. Jankauskienė, K. Mikaliūnienė, K. Dambrauskas, J. Goštautienė, L. Laiševcevienė, V. Čerkasienė, A. M. Jodeikaitė, E. Korsakienė, M. Gadliauskienė, R. Bubliauskienė, V. Jurgauskienė, N. Lukošienė, R. Balckuvienė, V. Balčiauskis, J. Gadliauskas. O kiek įdomių lektorių skaitė bendras paskaitas! Norintys juos išgirsti, netilpdavo salėje. Tai Giedrius Savickas, aktorius ir televizijos laidų vedėjas, profesorius Romas Lazutka, Lietuvos sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, Laimutė Verbickienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, Rima Šeibokienė, Panevėžio TAU Mobiliografijos grupės vadovė, Vilma Tubutytė, alpinistė, alpinizmo instruktorė ir kiti.
Graži draugystė TAU sieja su Radviliškio lopšeliu-darželiu „Eglutė“. Senjorai ten šoko, visą savaitę vaikučiams skaitė pasakas. Kaip buvo smagu su anūkėliais!
Nepamirštamos ir kelionės. Net du autubusai vežė į Latviją: Jurmalą, rododendrų parką, alyvų sodą Dobelėje. Dvasinio tobulėjimo fakulteto vadovė M. Gadliauskienė organizavo piligriminę kelionę į Šakių rajoną, lydimą kunigo E. Zeidodo. Piligrimai ėjo iš Tytuvėnų į Šiluvą, lankė Keturnaujienos kaimą, Zyplių dvarą, Šventaduobę, Plokščių miestelį. Visur lydėjo malda ir gera nuotaika.
Na, o mokslo metų pabaigai norėjosi parodyti, kas išmokta. Senjorams šoko ir dainavo su Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikučiai, gražiai skambėjo ansamblio dainos. Teatro studija, nors turi tik 8 dalyvius, parodė tris programos numerius. Visus gerai nuteikė gausiausia iš visų linijinių šokių grupė.
Mūsų senjorai žingeidūs, drąsūs, sportiški ir jauni. Iki susitikimo rudenį!
Visų TAU lankytojų vardu nuoširdžiai dėkojame už pagalbą rūpestį SJNUS vedėjai R. Vaigauskienei, mūsų veiklomis besirūpinančioms Ž.Laurutienei, L. Baltrėtienei ir visam kolektyvui.

TAU lankytoja S.Kilbauskienė

Pagerbti mokiniai rajono olimpiadose užėmę prizines vietas

Radviliškio rajono mokyklose mokosi daug gabių ir talentingų mokinių. Jų gabumus ir talentą atskleidžia rajoninių olimpiadų ir konkursų rezultatai. Šiais mokslo metais vyko 63 olimpiados ir konkursai, juose dalyvavo 781 dalyvis. 54 mokiniai užėmė pirmąsias vietas, 107 – antrąsias ir trečiąsias vietas. Būtent šie mokiniai, juos paruošę mokytojai ir tėveliai šių metų birželio 2 d. buvo pakviesti į Radviliškio r. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų pagerbimo šventę. Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano Čepononio apdovanojimą atsiimti į sceną lipo Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 6 klasės mokinys Joris Juodis, kuris dalyvaudamas 6 klasių mokinių rajono olimpiadose užėmė net tris pirmąsias vietas. Šiais metais trys Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokiniai: Arnas Repšas, Eglė Malieškaitė, Guoda Skumanaitė, laimėjo ne tik po dvi pirmąsias vietas olimpiadose, bet ir tapo antrų, trečių vietų laimėtojais. Šiuos ir kitus dviejų olimpiadų pirmų vietų nugalėtojus: Šeduvos gimnazijos 7 klasės mokinį Augustą Šereivą, Elinga Chlevickaitė, Lizdeikos gimnazijos 2 gimnazinės klasės mokinę, Vaižganto progimnazijos 5 klasės mokinę Rusnę Lukauskaitę, Gražinos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinę Rugilę Tamošiūnaitę, sveikino ir daug nuostabių pasiekimų ateičiai linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės meras Kazimieras Račkauskis. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas pasveikino renginio dalyvius. Padėką vedėjas tarė mokytojams už jų indėlį į mokinių lavinimą ir jų sėkmę, mokinių tėveliams už paramą, palaikymą ir motyvaciją. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus padėkos raštais apdovanoti aštuoniolika Vaižganto progimnazijos mokinių, po šešiolika mokinių iš Vinco Kudirkos ir Gražinos pagrindinės mokyklos, trisdešimt šeši Lizdeikos gimnazijos, dvidešimt Šeduvos gimnazijos, penki Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos, dvylika Baisogalos gimnazijos mokiniai, po 2 mokinius iš Sidabravo ir Grinkiškio J. Poderio gimnazijų, Alksniupių pagrindinės mokyklos mokinys Kornelijus Kanišauskas, Baisogalos mokyklos-darželio ketvirtos klasės mokinys Gustas Domarkas.
Šventės dalyvius sveikino, dainas ir teatralizuotą pasirodymą skyrė dainų autorė ir atlikėja Laura Remeikienė ir jos studija „Chameleonas“.
Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriui, Radviliškio kultūros centrui ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Gražinai Pilypienei ir Rasa Atkočiūnienei, teatro mokytojai ekspertei, režisieriai už pagalbą paruošiant renginio vedėjus.
Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus informacija

Profesijų mugė sukvietė gausų būrį Radviliškio rajono mokinių

Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, palaikydamas Radviliškio rajono karjeros specialistų iniciatyvą, balandžio 7 d. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centre organizavo renginį „Profesijų mugė“. Jame dalyvavo 220 8–10 klasių mokinių iš dešimties Radviliškio miesto ir rajono mokyklų.

Sveikinimo žodį tarė ir panašaus pobūdžio renginių svarbą pabrėžė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas. Jis pasidžiaugė rajono karjeros specialistais ir jų veikla – jie yra pirmoji pagalba mokinių profesinio orientavimo srityje. Apie savo gyvenimo kelią, pasirinkimus susirinkusiesiems pasakojo aktorius, laidų vedėjas Giedrius Savickas. Jis akcentavo, kad tik pažindami save mokiniai gali pasirinkti profesiją, kuri teiktų džiaugsmą. Labai svarbu išlikti savimi – tai, ko imiesi, stengtis atlikti geriausiai.

Renginio metu, bendradarbiaujant su Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centru ir Šiaulių technologijų mokymo centro Menų ir grožio paslaugų skyriumi, mokiniams buvo pasiūlyta išmėginti penkias profesijas iš dvylikos profesijų sąrašo: floristo, multimedijos techniko, kirpėjo, visažisto, fotografo, vizualinės reklamos gamintojo, suvirintojo ir šaltkalvio, elektriko ir transporto priemonių remontininko, staliaus ir siuvėjo operatoriaus, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, žirgininkystės darbuotojo. Renginio pabaigoje reflektuojant paaiškėjo, kad mokiniams labiausiai patiko išmėgintos floristo bei suvirintojo ir šaltkalvio profesijos, o norėtų plačiau sužinoti apie visažisto, rašytojo bei dailininko profesijas. Smagu, kad net 77 proc. dalyvių pasisakė, kad tokie renginiai yra reikalingi, padeda iš arčiau susipažinti su profesijomis ir lengviau apsispręsti, renkantis tolimesnį karjeros kelią.

Nuotraukų autoriai Alvidas Slavinskas ir Eugenijus Mikšas.

Apie projektą „Skamba Velykos“

Artėjant gražiausiai pavasario šventei, Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė bendradarbiaudama su Radviliškio r. sav. ŠSPC Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi suorganizavo rajono 1–4 pradinių klasių mokinių integruotą informacinių technologijų, dailės ir muzikos projektą „Skamba Velykos“. Projekte dalyvavo 6 rajono mokyklos. Savo kūrybiniais darbais ir dainomis pradinukai žadino pavasarį ir visiems rajono gyventojams linki, kad Šv. Velykų rytas į kiekvienus namus atneštų po Tikėjimo, Meilės ir Vilties spindulėlį.
Gražaus žiūrėjimo!

https://www.youtube.com/watch?v=0kYs_m5Z7YY

 

Atidaryta paroda #labasitala

Šių metų vasario 7 d. vyko parodos #labasiatala atidarymas Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Parodos atidarymas buvo baigimasis Erasmus+ projekto renginys – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras įgyvendina Erasmus+ suaugusiųjų švietimo srities 1 pagrindinio veiksmo (KA1) projektą, kurio metu (2022–2023 m.) ugdomi Radviliškio, Pakruojo ir Joniškio rajonų švietimo centrų suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų kūrybiškumo įgūdžiai ir kompetencijos, dalyvaujant įvairiuose užsienio kursuose.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos lankytojos 2022 m. rugsėjo mėn. vyko į stažuotę Sicilijoje pagal mobilumo programą „Kūrybiškumu paremtas suaugusiųjų mokymasis Sicilijoje“. Dalyvės ne tik susipažino su Italos miestelio apylinkėmis, bendravo su vietiniais gyventojais, bet ir intensyviai tapė. Jas žavėjo neįprasti mūsų akiai vaizdai, šiltai bendraujantys Italos gyventojai, nuoširdžiai rodę susidomėjimą ir džiaugęsi darbais. Tapymui pasirinktos siauros ir mielos gatvelės, senoviniai pastatai ar jų architektūros detalės, egzotiniai augalai ir pan.

Pleneras susilaukė didelio miestelio gyventojų susidomėjimo, apie plenerą buvo galima paskaityti didžiausiame Sicilijos naujienų portale BALARM. Projekto rezultatas – plenero darbų paroda. Darbai buvo eksponuojami Labas Itala“ centro terasoje, kurią aplankė ir menininkas Giuseppe Garufi, pasidžiaugęs darbų gausa ir nutapytais vaizdais. Žinoma, didelio susidomėjimo paroda sulaukė ir iš pačių miestelio gyventojų, kurie atėjo pažiūrėti nutapytų savo namų durų, vartų, gatvelių.

Sicilijoje nutapyti darbai eksponuojami parodoje #labasiatala. Kelios menų studijos lankytojos, nevykusios į plenerą, darbus tema Italija nutapė studijoje ir prisijungė prie parodos. Darbų autorės: Gailutė Toleikienė, Janina Liubavičienė, Ilona Radėnienė, Rasa Krivickienė, Eugenija Ručienė, Danutė Vilkienė, Reda Boreikienė, Dalia Masiulienė, Janina Liubavičienė, Palmyra Balinskienė, Danutė Janušauskienė, Gražina Kačinskienė, Violeta Stašiūnienė. Menų studijos vadovė – Irmina Savickienė.

Maloniai kviečiame užsukti į biblioteką ir aplankyti parodą, kuri bus eksponuojama iki šių metų kovo 3 d.

Nuoširdžiai dėkojame Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Violetai Šukaitienei ir visam kolektyvui už pagalbą, organizuojant renginį, ir Radviliškio muzikos mokyklos duetui Gintarui Staleriūnui ir Joriui Juodžiui už meninį pasirodymą.

Ugdymas karjerai

Nuo šių mokslo metų rajono mokyklose pradėjo dirbti karjeros specialistai, padėsiantys mokiniams apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi, studijų pasirinkimo ir karjeros plano. Visiems mokiniams teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas.

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje taip pat pradėjo dirbti karjeros specialistas, konsultuojantis Radviliškio r. Sidabravo, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų, Alksniupių ir Pociūnėlių pagrindinių mokyklų, Baisogalos mokyklos-darželio, Pakiršinio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus mokinius.

Sidabravo gimnazijos gimnazistams suorganizuotas pažintinis vizitas į Kunigaikščio Margirio pėstininkų ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną, kur susipažino su Lietuvos kariuomenės struktūra, tarnavimo būdais kariuomenėje. Vis labiau populiarėjant savanorystės idėjoms, suorganizuotas renginys „Savanorystė – sėkmingos karjeros pradžia“. Radviliškio ir Šeduvos Jaunimo erdvė darbuotojai Andrius ir Justina pristatė Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. JST savanorės Rugilė ir Austėja dalinosi savo asmenine savanorystės patirtimi, pristatė savo sėkmės istorijas. Svečiai drąsino moksleivius išmėginti savanorišką veiklą, ragino prasmingai ir turiningai leisti laiką, tikino, kad tai bus pirmas žingsnis sėkmingos karjeros kelyje. 5–6 klasių mokiniai „pasimatavo“ konditerio profesiją. Kartu su profesionalia konditere Silva Šidlauskiene kepė kūčiukus ir dekoravo imbierais kvepiančius sausainius. Susitikimo metu viešnia papasakojo, kur įgijo specialybę, kokie jos privalumai. Pasidžiaugė, kad jau daugelį metų gali papildomai užsidirbti, kepdama tortus, keksiukus ir kitus konditerinius gaminius.

Sidabravo ir Grinkiškio gimnazijų pradinių klasių mokiniams pristatyta policininko profesija – svečiavosi Radviliškio rajono policijos komisariato vyresnioji inspektorė Ilona Sernovienė, Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Jūratė Beržinskienė ir policijos draugas šuo Amsius. Viešnios vaikams pristatė policininko profesiją. Vaikai sužinojo, kad policininkais gali tapti drąsūs ir fiziškai stiprūs žmonės.

Alksniupių pagrindinės mokyklos penktokai lankėsi Radviliškio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kur susipažino su ugniagesio-gelbėtojo profesija. Mokiniams buvo papasakota, koks įdomus ir atsakingas ugniagesio darbas, sužinojo kokių asmenybės ir fizinių savybių reikia ugniagesio – gelbėtojo profesijai. Buvo leista apžiūrėti patalpas, automobilius ir įrangą, suteikta galimybė įlipti į gaisrininkų mašiną ir išbandyti jėgas pakeliant plėstuvą. 9–10 klasių mokiniai vyko į Panevėžį. Aplankė kėbulų gamybos įmonę „Schmitz Cargobull“, kurioje stebėjo produkcijos gamybos procesą, sužinojo, kad suvirintojai, tekintojai ir autokrautuvų vairuotojai yra šios įmonės trūkstamų profesijų grandis. Tai leido susimąstyti dešimtokus vaikinus, renkantis profesiją. Aplankyta Panevėžio arenoje vykusi „Studijų diena 2022“ paroda, kurioje mokiniai turėjo galimybę susipažinti su mokymosi įstaigų įvairove, studijų programų gausa ir net „pasimatuoti“ patikusią profesiją.

Graži draugystė užsimezgė su Radviliškio technologijų ir verslo centru bei Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriumi. Šių įstaigų virėjų ir floristų specialybės komandos Alksniupių pagrindinės mokyklos 1–5 klasių mokiniams ir Baisogalos mokyklos-darželio pradinukams pravedė edukacijas: „Kalėdinės nykštukų dirbtuvėlės“ ir „Aš mažasis kūrėjas“, kurių metu vaikai tapo sausainių dekoruotojais ir kalėdinių eglučių kūrėjais. Vaikai turėjo galimybę užduoti klausimus, sužinoti šių specialybių privalumus.

Karjeros ugdymui pagrindinis tikslas yra padėti asmeniui pažinti save – koks jis nori būti, o ne kas jis nori būti. Visų mokyklų moksleiviams pravestos pirmosios klasių valandėlės savęs pažinimui. Su I–IV gimnazijos klasių mokiniais atlikti testai, siekiant nustatyti asmenybės savybes ir gabumus. 5–8 klasių mokiniai užpildė Mano Karjeros planus, kurie per metus bus koreguojami, aptariami individualių ir grupinių konsultacijų metu.

     

Skip to content